Hiển thị tất cả 8 kết quả

Song chắn rác có công dụng đó là giữ lại các loại rác có kích thước lớn, tránh tắc nghẽn bơm, đường ống, kênh dẫn nước thải. Công ty TNHH Phú Kiến chuyên phân phối Song chắn rác trên toàn quốc.

SẢN PHẨM ĐÚC GANG XÁM

SONG CHẮN RÁC 450X350

SẢN PHẨM ĐÚC GANG XÁM

SONG CHẮN RÁC KHÔNG KHUNG 1000X300

SẢN PHẨM ĐÚC GANG XÁM

SONG THOÁT NƯỚC 980×280

SẢN PHẨM ĐÚC GANG XÁM

SONG CHẮN RÁC MSB

SẢN PHẨM ĐÚC GANG XÁM

SONG CHẮN RÁC BAO GỒM KHUNG 1074X554

SẢN PHẨM ĐÚC GANG XÁM

SONG CHẮN RÁC RÃNH CHỮ U

SẢN PHẨM ĐÚC GANG XÁM

SONG CHẮN RÁC LỀ ĐƯỜNG

SẢN PHẨM ĐÚC GANG XÁM

SONG CHẮN RÁC BAO GỒM KHUNG 960X530